Chính sách bảo mật

Cập nhật gần đây nhất: 16/4/2020

Công ty THHH Thương Mại và Dịch vụ Mama Tiger (Chúng tôi) sở hữu thương hiệu Tigerwhey và điều hành website https://www.tigerwhey.vn (gọi chung là Dịch vụ)

Trong trang này, chúng tôi trân trọng thông tin đến bạn về các chính sách liên quan đến việc tu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng Dịch vụ.

Ngoại trừ các điểu khoản được liệt kê trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ không sử dụng và chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai.

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đã đồng ý với các chính sách liên quan việc thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân. Trừ những trường hợp không được định nghĩa trong Chính sách Bảo mật, các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách Bảo mật mang cùng một nghĩa với các thuật ngữ trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi tại https://www.tigerwhey.vn

Thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân nhất định để có thể liên lạc hoặc để xác minh danh tính của người sử dụng Dịch vụ. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn là:

Tên
Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ

Ghi chép dữ liệu

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà trình duyệt web của bạn gửi đến. Các dữ liệu được ghi chép có thể bao gồm địa chỉ IP từ máy tính của bạn, trình duyệt web mà bạn đang sử dụng, phiên bản trình duyệt web, các trang trên website của chúng tôi mà bạn đã xem, thời lượng mà bạn xem trên website của chúng tôi và các thông tin thống kê khác.

Cookies

Cookie là những tập tin nhỏ lưu trữ thông tin trên máy tính, cho phép thực thể đặt cookie trên thiết bị của bạn nhận ra bạn trên các trang web, dịch vụ, thiết bị, và phiên duyệt web khác nhau. Cookies sẽ được gửi đến máy tính của bạn từ một website mà bạn sử dụng và được lưu trữ trong ổ cứng của máy tính.

Chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin của bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để từ chối tất cả các cookies hoặc thông báo cho bạn khi một cookies được gửi đến máy tính của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn vô hiệu hóa cookies, bạn có thể gặp khó khăn khi sử dụng Dịch vụ hoặc một phần nhất định của Dịch vụ.

Dịch vụ của bên thứ ba

Chúng tôi có thể thuê các bên thứ ba ba gồm các các nhân hoặc công ty để cung cấp Dịch vụ, các hoạt động liên quan đến các dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoặc phân tích dữ liệu liên quan đến Dịch vụ.

Các bên thứ ba này chỉ có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện một số chức năng trên và không được chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cá nhận của bạn phục vụ cho bất cứ mục đích nào khác.

Bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật để bảo mật thông tin chúng tôi thu thập được, không có trang web, truyền tải Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn bảo mật cả.

Đường dẫn đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các đường dẫn đến các trang web khác. Khi bạn nhấp vào các đường dẫn này, bạn sẽ được dẫn trực tiếp đến trang web của bên thứ ba. Các trang web này không nằm trong quản lý của chúng tôi, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên xem chính sách bảo mật của họ để hiểu cách họ sử dụng dữ liệu của bạn.

Những bên thứ ba này không do chúng tôi kiểm soát, nên chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật và các hoạt động có liên quan đến trang web hoặc dịch vụ của họ.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho bất cứ ai dưới 18 tuổi (Trẻ em).

Chúng tôi không chủ động thu thập thông tin cá nhân của những ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là bố/mẹ, hoặc người giám hộ và phát hiện con/người được giám hộ đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xóa các thông tin mà cá nhân đó cung cấp khỏi hệ thống của chúng tôi ngay khi phát hiện người dùng đó dưới 18 tuổi.

Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu bắt buộc phải làm điều đó theo luật hoặc các thủ tục pháp lý hiện hành.

Cập nhật những thay đổi về quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi theo định kỳ. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web của chúng tôi để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn cũng có thể định kỳ tham khảo lại Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi để cập nhật những thay đổi nếu có. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay thời điểm chúng được đăng trên trang web này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Bảo mật quyền riêng tư, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Scroll to Top