Điều khoản và Điều kiện

Cập nhật gần nhất vào ngày 16/4/2020

Vui lòng tham khảo các Điều khoản sử dụng một cách chi tiết trước khi mua sắm và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, Tigerwhey, tại trang web https://www.tigerwhey.vn.

Chúng tôi, công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Mama Tiger, sở hữu thương hiệu Tigerwhey và điều hành trang web cũng như cung cấp các dịch vụ từ Tigerwhey. Địa chỉ trang web của chúng tôi: https://www.tigerwhey.vn.

Việc truy cập và sử dụng dịch vụ từ trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý làm theo các Điều khoản của chúng tôi. Các Điều khoản này có hiệu lực với tất cả các khách hàng truy cập vào trang web và sử dụng các dịch vụ của Tigerwhey.

Việc truy cập và sử dụng dịch vụ từ trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản của chúng tôi. Vui lòng tham khảo các Điều khoản trước khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Bạn cũng có thể tham khảo các Chính sách bảo mật của chúng tôi theo đường dẫn.

Tài khoản người sử dụng

Khi tạo tài khoản với Tigerwhey, bạn phải cung cấp cho chúng tôi các thông tin chính xác, đầy đủ, và cập nhật những thay đổi nếu có. Việc cung cấp thông tin sai lệch đồng nghĩa với việc vi phạm các Điều khoản của chúng tôi. Tài khoản của bạn sẽ bị xóa khỏi hệ thống của Tigerwhey nếu vi phạm Điều khoản trên.

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật tên truy cập và mật khẩu và đối với bất cứ việc truy cập nào sử dụng Tài Khoản Người Sử Dụng và mật khẩu của bạn.

Bạn sẽ giữ bí mật thông tin về Tài Khoản Người Sử Dụng này vào mọi thời điểm, và sẽ bảo đảm rằng Tài Khoản Người Sử Dụng của bạn sẽ không bị tiết lộ theo bất cứ cách thức nào cho bất kỳ ai. Bạn phải lập tức thông báo cho Tigerwhey bất cứ trường hợp nào mà Tài Khoản Của Người Sử Dụng của bạn bị sử dụng sai hoặc sử dụng mà không được phép.

Bản quyền

Mọi nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lô-gô, biểu tượng và tên miền đặt trên trang web này là tài sản của Tigerwhey và các đối tác khác (nếu có).

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể liên kết đến các trang web khác không do Tigerwhey quản lý hoặc điều khiển.

Tigerwhey không có quyền quản lý, và đồng nghĩa với việc Tigerwhey sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo vệ quyền riêng tư, hoặc bất cứ các hoạt động và dịch vụ nào từ trang web đó. Điều đó cũng có nghĩa là bạn đã đã hiểu và đồng ý rằng Tigerwhey không chịu trách nhiệm hoặc không có trách nhiệm pháp lý, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ tổn thất hoặc mất mát nào gây ra bởi việc truy cập và sử dụng các nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của các trang web đó.

Chúng tôi chân thành khuyên bạn nên tham khảo các Điều khoản và Điều kiện, cũng như Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của các trang web khác trước khi sử dụng các dịch vụ của họ.

Chấm dứt tài khoản sử dụng

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của Tigerwhey, chấm dứt quyền truy cập vào trang web này của bạn mà không cần báo trước và không cần thông báo lý do nếu bạn phi phạm các Điều khoản của chúng tôi.

Bằng việc truy cập vào trang web này, bạn được coi là từ bỏ quyền được Tigerwhey thông báo về việc chấm dứt này, nếu có. Tigerwhey không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, mất mát hoặc chí phí phát sinh theo bất cứ cách thức nào, từ hoặc do việc chấm dứt dịch vụ trên trang web này.

Miễn trừ trách nhiệm

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc truy cập và sử dụng trang web này. Trong bất cứ trường hợp nào, Tigerwhey cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, đặc biệt hoặc do hệ quả của, hoặc tổn thất kinh tế hoặc thể chất phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Điều khoản luật điều chỉnh

Các điều khoản trên đây được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam và nếu bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi không thể giải quyết được thông qua thương lượng sẽ được giải quyết theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Trong trường hợp Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định rằng bất kỳ quy định nào trong Các Điều khoản này là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thi hành thì các quy định đó sẽ vô hiệu và các điều khoản còn lại vẫn sẽ tiếp tục có giá trị trong phạm vi pháp luật cho phép.

Thay đổi quy chế

Chúng tôi xin phép được toàn quyền điều chỉnh hoặc thay đổi các Điều Khoản trên khi cần thiết. Nếu có bất kỳ sửa đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo đến bạn 30 ngày trước khi các Điều khoản mới có hiệu lực. Tuy nhiên, các Điều khoản trên, cho dù được sửa đổi bởi bất kỳ lý do gì, đều theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các Điều khoản đã được sửa đổi và bổ sung có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận những thay đổi trên. Bạn hoàn toàn có quyền ngưng sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi nếu không đồng ý với các Điều khoản mới.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều Khoản trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Scroll to Top