Thư viện Protein

Trong trang này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những thông tin chi tiết hơn về các sản phẩm của Tigerwhey và các chủ đề có liên quan khác. Các bài viết chuyên sâu về protein, dinh dưỡng và tập luyện cũng sẽ được trình bày trong trang này. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và mở rộng các bài viết cũng như các chủ đề có liên quan.

 

Whey protein

Whey protein là gì?

Lợi ích của whey protein là gì?

Hàm lượng BCAA trong whey protein?

Hàm lượng EAA trong whey protein?

Hàm lượng glutamine trong whey protein?

Hàm lượng lactose trong whey protein?

 

Casein

Casein là gì?

Lợi ích của casein là gì?

Hàm lượng can-xi trong casein?

Hàm lượng BCAA trong casein?

Hàm lượng EAA trong casein?

Hàm lượng glutamine trong casein?

Hàm lượng lactose trong casein?

So sánh whey và casein

Proteinista - Articles about protein in English

 

Nếu bạn có câu hỏi về bất cứ chủ đề nào ở trên, hoặc muốn tìm hiểu về một chủ đề nào khác có liên quan đến protein, vui lòng đến trang liên hệ và gửi email cho chúng tôi.

Scroll to Top